Jaktskytteregler 2017

De nya jaktskyttereglerna trädde i kraft 1.1.2017. Jaktskyttereglerna tillämpas vid FJF:s mästerskapstävlingar och de kan följas i tillämpliga delar också vid andra tävlingar. Förbundets Jaktskyttekommitté har ansvaret för utvecklingen av jaktskyttereglerna och kan vid behov precisera eller komplettera gällande regler.

Ändringarna som gjorts i bestämmelserna hittar du under den här länken (Regelverket uppdateras vart femte år, nästa version av regelverket utkommer 2022)

Jaktskyttereglerna 2017