Metsästysluodikko tukee kanalintujahtia

Metsästysluodikko jäljittelee kanalinnun metsästystä. Lajissa ammutaan paikallaan olevaan metsonkuvaan seisten ja makuulta. Taulussa on viisi metsokuviota ja kohdistustäplä.

Kilpailu käsittää kaksi 5 laukauksen sarjaa – ensimmäinen makuulta ja toinen pystystä. Molemmissa ainoastaan hihnatuen käyttö on sallittu. Ampuma-aika sarjaa kohti on 2 minuuttia. Ampumamatka on 100 metriä.

Jos ohjelmassa on loppukilpailu, siinä ammutaan kaksi 5 laukauksen sarjaa pystystä. Ensimmäisen sarjan ampumiseen on aikaa 2 minuuttia. Toinen sarja ammutaan laukaus kerrallaan, ja kuhunkin on aikaa 30 sekuntia. Sijoituksen ratkaisee sarjojen yhteenlaskettu pistemäärä.

ASE JA MUUT VARUSTEET

Aseena käytetään metsästyskäyttöön hyväksyttyä rihlattua ruutiasetta. Sen paino on enintään 6 000 g varusteineen. Laukaisuvastus keskisytytteistä patruunaa käyttävät vähintään 1 000 g ja reunasytytteistä patruunaa käyttävät vähintään 500 g. Tähtäinlaitteet ovat vapaat. Äänenvaimentimen käyttö on sallittu. Itselataavan aseen sekä räjähtävien, alikaliiperi- tai valojuovaluotien käyttö on kielletty, muuten patruuna on vapaa.

Ns. ampujan varustuksesta ovat sallittuja ampujantakki, -käsineet ja -jalkineet. Samaa asetta, tähtäinlaitetta, vaatetusta ja varustusta on käytettävä koko kilpailusuorituksen ajan.

Aseessa saa käyttää enintään 40 mm leveää hihnaa, joka on kiinnitetty molemmista päistä tukin alapinnalle. Hihnaa ei saa kiinnittää hihaan, eikä se saa kiertyä käsivarren ympärille yhtä kierrosta enempää.

Kaikki ampumista helpottavat keinot ovat kiellettyjä, sillä ne ovat metsästysammunnan henkeä vastaan. Metsästysammuntalajien ajatuksena on harjoittaa metsästäjiä metsästystilanteita varten.